Правилно отопление

И най-малките корекции могат да доведат до голяма промяна! Научи тук как можеш да спестиш енергия чрез правилно отопление и по този начин да намалиш разходите си.

1 °C

Стайна температура по-ниска с 1°C ви спестява 6 % от разходите за отопление.
Спестявайте чрез целесъобразно отопляване.

20 %

При неуплътнени прозорци и врати се губи 20% от енергията за отопление.
Спестявайте чрез монтиране на уплътнения.

15 %

15 % от енергията за отопление се губи, ако в радиаторите има твърде много въздух.
Спестявайте чрез обезвъздушаване на радиаторите.

5 %

Можете да спестите 5% от енергията за отопление, ако радиаторите ви не са закрити от завеси, мебели или други подобни препядствия.
Спестявайте чрез разумно отопляване.

10 %

С правилно настроена отоплителна система можете да постигнете 25 % икономия на енергия.
Спестявайте чрез хидравличен баланс.