Съвети за предотвратяване на опасности.

Преди използване на стари отоплителни или готварски печки на дърва, трябва да бъдат проверени и свързани от специалист, напр. от коминочистач. По-добре пестете от разходите за отопление. #SparDU.

Открит огън

Отопление на ток и газ

Не проветрявайте